Uitleg

Van de Vorst Bewindvoering hanteert een duidelijke en gestructureerde werkwijze, zodat het ook voor u een duidelijk proces is en blijft.

Intake
Dat gebeurt bij u thuis en is altijd vertrouwelijk, laagdrempelig en met veel persoonlijke aandacht, maar we blijven wel kritisch. Van te voren ontvangt u alle benodigde papieren, die u vooraf zoveel mogelijk zelf invult. Ook zorgt u voor een kopie van een geldig identiteitsbewijs en bij uw gemeente haalt u een uittreksel uit het bevolkingsregister (GBA). In het kennismakingsgesprek gaat we samen na of alles compleet is en goed is ingevuld.

Kantonrechter
Wij melden de kantonrechter dat wij een benoeming tot bewindvoerder/curator aanvaarden. De rechter zal na beoordeling een beschikking afgeven. De kantonrecht controleert jaarlijks onze werkzaamheden.
Financieel
  • Op uw naam wordt een nieuwe bankrekening geopend. Daarop wordt vanaf dat moment u gehele inkomen gestort. Deze rekening wordt door ons beheerd.
  • Wij schrijven alle inkomensverstrekkers en instanties aan en melden ze dat wij vanaf dat moment uw financiële zaken regelen.
  • U krijgt van ons een budgetplan thuisgestuurd.
  • Wekelijks storten we een vast bedrag aan leefgeld op uw leefgeldrekening.
  • Wij melden alle instanties dat uw postadres wijzigt. Zo kunnen wij meteen handelen, indien nodig.
Groen licht
Samen maken we een zo helde mogelijk overzicht van uw algemene en financiële gegevens. Op basis daarvan beoordelen wij of bewindvoering voor u praktisch uitvoerbaar is. Indien dit het geval is, en u bent het daarmee eens, dan ondertekenen wij samen de beheer overeenkomst en de benodigde machtigingen.
Begroting
Binnen 3 maanden na aanvang van de onderbewind- of curatele stelling maken wij een begroting met daarin al uw maandelijkse inkomsten en uitgaven.
Uitgaven
Hiermee bedoelen wij o.a.: woonlasten, verzekeringen, contributies, abonnementen, overige vaste lasten, reiskosten en leefgeld.
Balans
Wij dienen een beginbalans en boedelbeschrijving in bij het Kantongerecht. Hierin worden uw bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven opgenomen. Wij inventariseren de eventuele schulden en berekenen hoeveel u kunt aflossen.
Aflossing
Daarna spreken wij aflossingsregelingen af met eventuele schuldeisers, rekening houdend met uw aflossingscapaciteit. Als er problematische schulden zijn, melden wij deze aan bij instanties als uw gemeente, de Kredietbank of Plangroep.
Rekening en Verantwoording
Jaarlijks stellen wij een Rekening en Verantwoording op, waarin uw inkomsten en  uitgaven duidelijk worden weergegeven. Ook wordt vermeld hoe uw vermogen in dat jaar is gegroeid of afgenomen. Deze Rekening en Verantwoording leggen wij aan u en de Kantonrechter ter goedkeuring voor.
Bescherming vermogen
Wanneer iemand goed omgaat met het inkomen, maar er daarnaast een groot vermogen is, kan bijvoorbeeld alleen dat vermogen onder bewind gesteld worden. Zo wordt voorkomen dat het door onverantwoorde uitgaven verdwijnt of door andere afhandig wordt gemaakt.
Menu Title