Bewindvoering

Wat is bewindvoering?
Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is eveneens mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning.

Voorwaarden
Mensen die niet zelf in staat zijn om hun financiën te regelen komen voor bewindvoering in aanmerking . Dit moet blijken uit een verklaring van een arts/psychiater of uit een sociaal verslag van een hulpverlenende instantie. Verder zijn er geen voorwaarden verbonden aan bewindvoering.

Duur en omvang van het bewind
De kantonrechter bepaalt hoe lang de bewindvoering duurt en welke goederen onder bewind worden gesteld. In het algemeen wordt de bewindvoering uitgesproken over alle goederen en voor onbepaalde tijd.

Beëindiging van het bewind
Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer in staat is om de financiën te regelen, kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter wint dan informatie in bij de bewindvoerder en doet vervolgens een uitspraak.

Menu Title