Diensten

Soms is het, naast onder bewindstelling prettig en verstandig om meer zaken die uw welzijn bevorderen toe te vertrouwen aan Marion van de Vorst. In die gevallen spreken wij van mentorschap of curatele. Onderstaand treft u een korte beschrijving aan van het drietal, diensten dat wij u aanbieden.


schermafbeelding-2016-10-19-om-15-26-42
Bewind beschermt mensen die om uiteenlopende redenen tijdelijk danwel langdurig niet goed kunnen omgaan met hun geld en bezittingen.Bewind beschermt ook mensen die hun geld verkwisten of problematische schulden hebben.

schermafbeelding-2016-10-19-om-15-28-05
Om uiteenlopende redenen kan het voorkomen dat mensen niet (meer) zelf kunnen beslissen over hun persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Een mentor kan dan, zoveel mogelijk samen met de de betrokkene, bepaalde beslissingen nemen. Marion van de Vorst voert bij mentorschap ook altijd het bewind.

schermafbeelding-2016-10-19-om-15-26-59
Deze beschermingsmaatregel is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig over hun financiële en persoonlijke zaken kunnen beslissen, of hun veiligheid of die van anderen in gevaar brengen. De betrokkene wordt handelingsonbekwaam en verliest ondermeer het gezag over minderjarige kinderen. Marion van de Vorst voert bij curatele ook altijd het bewind.

Op www.rechtspraak.nl treft u onder “curatele,bewind en mentorschap” alle benodigde informatie aan.

Menu Title